logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Základní informace o službě

Základní informace pro nové klienty

Leták psychologicko sociální poradna

 

Pravidla služby

Etický kodex

Ochrana práv osob

Vymezení služby poradny

Jednání se zájemcem o službu

Průběh spolupráce s klientem

Individuální plánování

Ocenění a stížnosti

Organizační struktura

Střet zájmu

 

Formuláře ke službě

Vstupní dotazník klient

Vstupní dotazník anonymní klient

Souhlas zákonného zástupce

Souhlas opatrovníka

Souhlas s poskytnutím údajů třetí osobě

Odmítnutí zájemce o službu

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Záznam ke stížnosti

dokumenty