logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Sociální poradenství

V rámci sociálního poradenství poskytujeme:

  • poradenství v rámci řešení nepříznivé sociální situace (orientace v právech a povinnostech osob, získávání dávek a příspěvků, aj.)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v oblastech bydlení, práce, vzdělávání, osobních/rodinných financí, zdravotní péče apod. (pomoc s vyplňováním formulářů, sepisováním žádostí, zařizováním dokladů, doprovod na úřady, aj.)
  • orientace v situacích před rozvodem, v jeho průběhu i po něm
  • upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (posilování rodinných, přátelských, sousedských vztahů)
  • zprostředkování navazujících služeb

V rámci sociálního poradenství neposkytujeme:

  • hmotnou a finanční pomoc
  • ubytování, potravinový a hygienický servis
  • právní služby
  • daňové poradenství