logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství poskytujeme:

 • poradenství v oblasti vztahové problematiky (vztahy rodinné, partnerské, přátelské, pracovní aj.)
 • pomoc při ztrátě smyslu (nic nemá cenu, pocit samoty, žádný cíl, sebevražedné myšlenky)
 • doprovázení během vyrovnávání se s těžkou životní situací (ztráta blízkého člověka, závažné onemocnění, nevěra aj.)
 • vedení k zorientování se ve vlastním životě (uspořádání myšlenek, uvědomění pocitů, emocí, hledání sebe sama apod.)
 • podpora k přijetí sebe samého a uvědomění vlastní hodnoty (pocity méněcennosti, neúspěchu, sebepoškozování,  odmítání aj.)
 • práci se stresem a nervozitou

V rámci psychologického poradenství neposkytujeme:

 • pomoc při odvykání (drogová, alkoholová, gamblerství…)
 • diagnostika (karierní poradenství…)
 • znalecké posudky
 • vyšetření v oblasti dopravní psychologie
 • programy psychologického poradenství pro osoby po výkonu trestu
 • telefonickou krizovou intervenci