logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Základní informace – mediace

Co je to mediace?
Mediace je prostor, kde můžete řešit svoji obtížnou situaci/konflikt týkající se rodinných, sousedských či pracovních vztahů. Mediace může být příležitostí pro Vás vést trochu jiný rozhovor, než jak jste doposud byli zvyklí. Úkolem mediátora je podpořit každou ze stran, aby mohla říct, jak situaci vnímá. Mediátor Vás podpoří v tom, abyste mohli udělat rozhodnutí, abyste slyšeli sami sebe a abyste pochopili, jak situaci vnímá ten druhý. Mediátor Vám pomůže rozhovor strukturovat a zorientovat se v situaci.

Mediace je dobrovolná a důvěrná.
Služba je bezplatná.

Jak mediace probíhá?
1. Předmediační jednání
Poté, co nás kontaktujete (mail/telefon), domluvíme si termín tzv. předmediačního jednání, na kterém dopodrobna probereme:
– principy mediace (důvěrnost, dobrovolnost)
– výstupy z mediace (větší porozumění pro druhého, dohoda)
– případnou účast dalších osob

Předmediační jednání probíhá s každou ze stran zvlášť.

2. Sjednání termínu mediačního setkání.
Pracovnice poradny kontaktuje obě strany a mediátory s možným termínem Vaší mediace.

3. Vlastní mediační setkání.
Jedno setkání trvá zpravidla 3 hodiny za účasti 2 mediátorů.

Mediaci můžete kdykoliv přerušit či ukončit. Můžete se rozhodnout, zda se budete chtít setkat vícekrát.

Co je výsledkem mediace?
Ve velké míře záleží na Vás, jak tuto příležitost využijete. Výsledkem může být:
– lepší pochopení sama sebe a druhé strany
– zorientování se v situaci
– zpřehlednění možností řešení
– Vaše dohoda (ústní či písemné forma)

Ke stažení:

Leták mediace