logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Poslání

Poskytujeme psychologickou pomoc a sociální poradenství vedoucí ke zvládnutí nebo předcházení krize či obtížné situace. Nabízíme bezplatné odborné poradenství lidem, kteří mají potřebu promluvit si a poradit se s odborníkem.

Cíle

 • psychická pohoda a rovnováha, zlepšení kvality života
 • orientace ve své životní situaci, schopnost řešit ji vlastními silami (s možnou podporou rodiny, přátel, aj.)
 • předcházení krizi/obtížné situaci nebo zmírnění jejich dopadu
 • znalost svých práv i povinností, včetně obhájení oprávněných zájmů

Pro koho je služba určena

Službu poskytujeme lidem, jenž se ocitli v situaci, kterou v danou chvíli nedokáží řešit vlastními silami nebo chtějí takové situaci předejít. Služba je poskytována lidem od 16 let.

Službu poskytujeme ve formě ambulantní, při které lidé dochází do prostor poradny, v které probíhají schůzky s poradenskými pracovníky.
Terénní forma je určena lidem, kteří mají snížené schopnosti a dovednosti a potřebují podporu pracovníka, aby mohli uplatnit svoje práva a oprávněné zájmy. Poradce je doprovází při obstarávání osobních záležitostí (např. na úřady).

Druh a rozsah služby

Nabízíme odborné sociální poradenství a psychologickou pomoc v oblasti osobních, partnerských, rodinných a mezilidských vztahů. Pomoc může být jednorázová i dlouhodobá.

Zásady

 • otevřenost
 • důvěra
 • respekt
 • individuální přístup
 • podpora vlastního rozhodování a odpovědnosti

Základní informace ke službě

 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • není zapotřebí žádného odborného doporučení
 • na žádost klienta mohou být služby poskytnuty anonymně (není-li poradenství nařízeno soudně nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti)
 • konzultace mohou probíhat individuálně, v párech, s rodinou nebo skupinově

Ke stažení

Leták psychologicko sociální poradny