logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Samuel Jindra – psycholog
s.jindra@energeia.cz

Vystudoval farmacii (UK Hradec Králové), teologii (ETS Praha) a psychologii (UP Olomouc). Pracoval ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Je vycvičen v integrativní psychoterapii a absolvoval řadu dalších kurzů zaměřených na psychologickou diagnostiku a terapii. Jako psycholog ve zdravotnictví a v sociálních službách se nyní věnuje poradenství a terapii při práci s dospělými a s páry. Je registrován v České asociaci pro psychoterapii a v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Konzultační dny: úterý, středa

Pavlína Junová – psycholog

Vystudovala jednooborovou Psychologii (FF) a Speciální pedagogiku (PedF) na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci své psychologické a psychoterapeutické praxe pracovala nejprve s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči v různých životních a vztahových kontextech. Postupně svou psychoterapeutickou praxi rozšířila o dospělé. Věnuje se také partnerské terapii. Má zkušenosti z resortu školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Ve své práci vychází z principů Gestalt terapie, která umožňuje fenomenologický pohled na člověka v jeho jedinečnosti a celostnosti. V en centru nabízí individuální terapii dospívajících a dospělých.

Konzultační dny: středa, čtvrtek

Irena Kučerová – psychoterapeutka
i.kucerova@energeia.cz

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a později zde působila jako komunitní vedoucí. Věnuje se lektorské činnosti a působí jako supervizorka. S výkonem psychoterapeutické praxe začala v Krizovém centru CJJP v roce 2010.  Za těžiště své práce považuje individuální psychoterapii dospělých a adolescentů. Její psychoterapeutické zaměření je daseinsanalytické. Ve své praxi se (kromě klientů) nechává inspirovat výcvikem v artefiletice a arteterapii a rovněž v koučování. Je členkou České asociace pro psychoterapii.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa

Petr Kuneš – vedoucí služby, rodinný a párový terapeut, mediátor
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval dlouhodobý kurz rodinné a párové terapie, sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, výcvik v technikách Transformativní mediace, výcvik ve facilitativní mediaci a kurz krizové intervence.

Konzultační dny: dle domluvy

Lenka Linhartová Kučerová – psychoterapeutka
l.linhartova@energeia.cz

Magisterské vzdělání získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, psychoanalytický výcvik v párové a rodinné terapii, a také výcvik v krizové intervenci a práci s traumatem. Dlouhodobě se věnovala práci s mladistvými. V centru jejího profesního zájmu je vztahová tematika, na kterou se zaměřuje v kontextu párové i individuální spolupráce.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Tereza Panušková – sociální pracovnice
t.panuskova@energeia.cz

Studovala obor charitativní a sociální práce na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole CARITAS. Magisterské studium dokončila na Univerzitě Karlově v Praze, obor studia občanského sektoru. V sociálních službách pracuje od roku 2007. Původně se věnovala osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám s duševním onemocněním. Nyní se zaměřuje na poradenství osobám, které se ocitli v náročné životní situaci. Dále působí v týmu Domácí dětské paliativní péče. Absolvovala komplexní kurz krizové intervence.

Konzultační dny: středa nebo dle domluvy

Zuzana Pokorná – psycholog
z.pokorna@energeia.cz

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty. V poradně se věnuje práci se skupinou.

Konzultační dny: středa 16 až 18 hod

Terezie Špeldová – psycholog
t.speldova@energeia.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala roční kurz kompletní krizové intervence, výcviky adlerovského přístupu v poradenství (encouragement, choreografie rozhovoru, rodičovská přesvědčení). V současnosti je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Profesní zkušenosti získala jako školní psycholog, jako pracovník Pedagogicko-psychologické poradny a jako firemní psycholog.

Konzultační dny: úterý, středa

Jaroslava Woffová – mediátorka, sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – obor sociální práce – mikroporadenství. 

V sociálních službách působí od roku 2006. Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Organizovala rodinné konference pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.). Absolvovala výcvik v technikách transformativní mediace. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu. 

Konzultační dny: pondělí, středa, pátek

 

Lidé psychologicko sociální poradenství