logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Ondřej Flégr – mediátor

Vystudoval ekologii a ochranu krajiny. Působil v Základní škole a Praktické škole Svítání v rámci civilní služby a následně jako asistent a vychovatel. Později se věnoval komunitnímu plánování ve městě Pardubice, až zakotvil na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, kde se věnuje zejména plánování sítě sociálních služeb. Absolvoval základní kurz krizové intervence a výcvik v technikách transformativní mediace.

Vladimír Kosina – mediátor

Vystudoval obor ochrana vojsk a obyvatelstva na Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové. Ve studiu pokračoval na Univerzitě Hradec Králové, kde absolvoval obor sociální patologie a prevence. Později na téže univerzitě získal magisterský titul v oboru sociální pedagogika. Četné zkušenosti získal v různých pozicích ve státní správě a samosprávě, kde dosud aktivně působí. Vedle svého zaměstnání se angažuje jako registrovaný dobrovolník v Tyflocentru Pardubice, kde poskytuje pomoc lidem s postižením zraku. Po absolvování výcviku v technikách transformativní mediace působí jako mediátor v en centru.

Valerie Kosinová – mediátorka

Vystudovala vyšší odbornou školu Gustava Habrmana v České Třebové, obor sociální práce. Následně dokončila bakalářské studium oboru sociální komunikace ve státní správě na Univerzitě Hradec Králové, kde navázala magisterským studiem sociální pedagogiky. Od roku 2004 pracuje v sociálních službách na pozici sociální pracovnice.

Velkou část svého profesního života věnovala osobám bez přístřeší a v posledních letech působí jako poradce v Občanské poradně Pardubice. Absolvovala výcvik v transformativním přístupu k řešení konfliktu.

Konzultační dny: úterý, středa, pátek

Petr Kuneš – vedoucí služby, mediátor
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval dlouhodobý kurz rodinné a párové terapie, sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, výcvik v technikách Transformativní mediace, výcvik ve facilitativní mediaci a kurz krizové intervence. 

Konzultační dny: dle domluvy

Klára Kunešová Pejchová – mediátorka, v současné době na mateřské dovolené

 

Lenka Malinová – mediátorka

Vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako právnička Úřadu práce ČR na Krajské pobočce v Pardubicích. Jako externí spolupracovník vyučuje právo
na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Krátce působila také jako zástupkyně ředitelky v neziskové organizaci Rytmus východní Čechy, o.p.s. Absolvovala výcvik
v technikách transformativní mediace.

Alžběta Málková – mediátorka

Vystudovala právnickou fakultu v Olomouci. Od roku 2013 se věnuje správnímu, později občanskému a obchodnímu právu. Zájem o psychologii a související obory ji přivedl k mediaci, ve které se soustavně vzdělává. Praktikuje především transformativní styl mediace. V rámci dobrovolnictví se aktuálně věnuje práci se seniory. 

Milan Petříček – mediátor

Vystudoval obor Zdravotně sociální pracovník, pracuje s lidmi s duševním onemocněním a závislostmi, dále v nízkoprahovém zařízení pro děti v preventivních programech, ve volnočasovém zařízení působí jako lektor hry na kytaru. Absolvoval kurzy koučovacích technik, krizové intervence, šikana ve školní třídě, komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci. Nyní studuje magisterský obor Sociální pedagogika a je v psychoterapeutikém výcviku v Otevřeném dialogu. Po absolvování výcviku v technikách Transformativní mediace působí jako mediátor.

Jaroslava Woffová – mediátorka, sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – obor sociální práce – mikroporadenství. 

V sociálních službách působí od roku 2006. Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Organizovala rodinné konference pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.). Absolvovala výcvik v technikách transformativní mediace. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu. 

Konzultační dny: pondělí, středa, pátek

 

Lidé mediace