logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Iva Břízová – mediátorka

Iva Břízová působí jako právnička a zapsaná mediátorka, je také frekventantkou psychoterapeutického výcviku. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Mediv z.s. a zakladatelkou Altraidea. V oboru práva působila v mezinárodní advokátní kanceláři Dr. Trapl a Partner s.r.o. a na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje. Získala bakalářský titul v oboru žurnalistiky na Masarykově univerzitě a magisterské tituly v oboru mediálních komunikací a práva na Univerzitě Karlově. Absolvovala zahraniční studijní pobyt na Novém Zélandu, University of Otago. Získala certifikace v oblasti transformace konfliktu, restorativní justice a budování míru. Zúčastnila se třítýdenního programu SIT institutu či výcviku mediací CJAM centra v USA. 

Ondřej Flégr – mediátor

Vystudoval ekologii a ochranu krajiny. Působil v Základní škole a Praktické škole Svítání v rámci civilní služby a následně jako asistent a vychovatel. Později se věnoval komunitnímu plánování ve městě Pardubice, až zakotvil na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, kde se věnuje zejména plánování sítě sociálních služeb. Absolvoval základní kurz krizové intervence a výcvik v technikách transformativní mediace.

Petr Kuneš – vedoucí služby, mediátor
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, výcvik v technikách Transformativní mediace, výcvik ve facilitativní mediaci a kurz krizové intervence. Je frekventantem kurzu rodinné a párové terapie.

Konzultační dny: dle domluvy

Klára Kunešová Pejchová – mediátorka, v současné době na mateřské dovolené

 

Jaroslava Woffová – mediátorka, sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – obor sociální práce – mikroporadenství. 

V sociálních službách působí od roku 2006. Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Organizovala rodinné konference pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.). Absolvovala výcvik v technikách transformativní mediace. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu. 

Konzultační dny: pondělí, středa, pátek

 

Lidé mediace